Komórki organizacyjne

WŁADZE

 
data publikacji:  30-07-2009 | 12:03
data ostatniej modyfikacji:  15-12-2015 | 10:25

 

Komórki organizacyjne Urzędu Gminy:


 

 

 

Referat Spraw Obywatelskich

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
Kazimiera Krakowiak
tel. 74 816-20-21
e-mail: krakowiak@kamzab.pl

 

Sekretariat

Zastępca Kierownika
Aleksandra Antoszczyszyn
tel. 74 816-20-10, 74 816-20-11
e-mail: sekretariat@kamzab.pl

 

 

Referent ds. Obsługi Rady Gminy
Katarzyna Spisak
tel. 74 816-20-15
e-mail: bielak@kamzab.pl

 

 


Referent w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
 Łukasz Dudzic
tel. 74 816-20-21
e-mail: dudzic@kamzab.pl

 

 


 

Referat Finansów

 

Skarbnik Gminy
Jacek Rozumek
tel. 748162023
e-mail: skarbnik@kamzab.pl

 

Główny księgowy
Halina Michalska
tel. 74 816-20-30
e-mail:  michalska@kamzab.pl

 

Inspektor do spraw księgowości budżetowej
Zastepca Kierownika
Urszula Olechowska
tel. 74 816-20-30
e-mail: olechowska@kamzab.pl

 

Inspektor do spraw księgowości budżetowej
Anna Bierut
tel. 74 816-20-30
e-mail: bierut@kamzab.pl

 

Inspektor do spraw księgowości budżetowej
Krystyna Łuczak
tel. 74 816-20-28
e-mail: luczak@kamzab.pl

 

Inspektor do spraw wymiaru podatków
Adam Zinkiewicz
tel. 74 816-20-32
e-mail: zinkiewicz@kamzab.pl

 

Inspektor do spraw poboru podatków
Agnieszka Rogowska-Koprzak
tel. 74 816-20-32
e-mail: koprzak@kamzab.pl

 

Referent do spraw wymiaru podatków
Karolina Wołoszczuk
tel. 74 816-20-32

email: kwoloszczuk@kamzab.pl

 

 


 

Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
e-mail: budownictwo@kamzab.pl


Kierownik Referatu
Jan Zabawa
tel. 74 816-20-26
e-mail: zabawa@kamzab.pl

 

Podinspektor w referacie Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Zastępca Kierownika
Karolina Sarzyńska
tel. 74 816-20-27
e-mail:  sarzynska@kamzab.pl

 

Referent do spraw ochrony środowiska
Piotr Aftarczuk
tel. 74 816-20-20
e-mail: aftarczuk@kamzab.pl

 

 Pomoc administracyjna - administrator odpowiedzialny za kierownie zasobami ludzkimi wykonującymi zadania w obiekcie Zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim
Sławomir Radzik


 

 


 

 

 

 

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
e-mail: rolnictwo@kamzab.pl

 

Kierownik Referatu
Anna Podgórna
tel. 74 816-20-16
e-mail: podgorna@kamzab.pl

 

Podinspektor do spraw obrotu gruntami i rolnictwa
Jadwiga Kowal
tel. 74 816-20-29
e-mail: kowal@kamzab.pl

 

Podinspektor do spraw obrotu nieruchomościami
Sylwia Słoma
tel. 74 816-20-29
e-mail: sloma@kamzab.pl

 

Młodszy Referent ds. obrotu nieruchomościami
Marta Skrzypiec
tel. 74 816-20-29
e-mail: smuk@kamzab.pl