Wybory

URZĄD

 
data publikacji:  20-04-2015 | 12:11
data ostatniej modyfikacji:  20-04-2015 | 12:11
Zarządzenie Nr 123/2015 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli odpowiedzia

Zarządzenie Nr 123/2015

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki      

z dnia  17 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie:  wyznaczenia przedstawicieli odpowiedzialnych za ochronę  lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

 

Na podstawie § 2 ust.2  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia

28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (Dz. U.2014. poz. 1152) Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki zarządza co następuje:

 

§1

Wyznaczyć następujących przedstawicieli odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. :

 

1)      Do ochrony lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr l w Kamieńcu Ząbkowickim - Szkoła    

     Podstawowa Nr 2, ul. Szkolna 10

     Pan Mateja Tomasz  zam. Kamieniec Ząbkowicki

2)      Do ochrony lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim - Gminne  Centrum Kultury, ul. Złotostocka 27

     Pan  Dudzic Łukasz zam. Sosnowa

3)  Do ochrony lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Ożarach - Świetlica Wiejska Ożary 38

     Pan  Jakub Urbaś zam. Kamieniec Ząbkowicki

4)  Do ochrony lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Topoli – Świetlica Wiejska Topola 25

     Pan Marcin Kołodziej zam. Doboszowice

5)  Do ochrony lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Mrokociniu – Świetlica Wiejska     

     Mrokocin 33    

     Pan Grzegorz Hładczuk zam. Kamieniec Ząbkowicki

6)  Do ochrony lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Doboszowicach – Świetlica Wiejska    

     Doboszowice 94

     Pan  Daniel Spisak  zam. Doboszowice

7)  Do ochrony lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Starczowie –   Świetlica Wiejska    

     Starczów 47

     Pan Hauke Paweł zam. Kamieniec Ząbkowicki

8)  Do ochrony lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Kamieńcu Ząbkowickim – Szkoła  

     Podstawowa nr 1, ul. Zamkowa 4

     Pan  Jan Zabawa zam. Kamieniec Ząbkowicki

9)  Do ochrony lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Kamieńcu Ząbkowickim – Szkoła  

     Podstawowa nr 1, ul. Zamkowa 4   

     Pan Sławomir Radzik  zam. Kamieniec Ząbkowicki   

10) Do ochrony lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Byczeniu – Świetlica Wiejska    

      Byczeń 18

      Pan Niemiec Arkadiusz zam. Kamieniec Ząbkowicki

 

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

««« powrót
 

Kamieniec Ząbkowicki      IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska