Dane podstawowe

URZĄD

 
data publikacji:  28-07-2009 | 11:33
data ostatniej modyfikacji:  12-07-2012 | 09:39

 

Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim
ul.
Ząbkowicka 26
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
tel. 074 816-20-10, 074 816-20-11,
fax. 074 817-33-61
NIP Urzędu 887-10-03-603
REGON Urzędu 000539348

e-mail: gmina@kamzab.pl

 

 

 

 

        Zmienione zostały godziny pracy Urzędu Gminy:

1

2

3

4

5

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.30-16.00

7.30-15.30

7.30-15.30

7.30-15.30

7.30-15.00

 

Od 1 czerwca 2011 roku Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godz. 8.30-13.00 i od 15.00-16.00.

 

Konta bankowe Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim

43 9533 1030 2005 0000 0114 0001 - Budżet

 

Na ten numer konta bankowego dokonywane są wpłaty z tytułu:

-  podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych),

- opłaty skarbowej,

- opłaty za wydanie dowodu osobistego,

- opłaty za wieczyste użytkowanie,

- opłaty za czynsz dzierżawny,

- opłaty za dzierżawę terenu,

- opłaty eksploatacyjnej,

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,

- opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz za dokonywane w niej zmiany,

- opłaty targowej,

- zaliczki na poczet kupna lokalu mieszkalnego, opłata geodezyjna,

- kupna lokalu, nieruchomości,

- opłaty za wynajem świetlicy,

- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

 

 

16 9533 1030 2005 0000 0114 0002 - Depozyt

Na ten numer konta bankowego dokonywane są wpłaty z tytułu:

- wadium dotyczące sprzedawanego mienia gminy (np. działek) oraz postępowania przetargowego

- należności dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umów

 

 

 

 

 

 

Kamieniec Ząbkowicki      IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska