Oferty inwestycyjne

URZĄD

 
data publikacji:  30-06-2009 | 07:33
data ostatniej modyfikacji:  30-06-2009 | 07:33
Oferta inwestycyjna nr 4

Oferta inwestycyjna nr 4

 

                                               Chałupki, działka nr 290/17. Gmina Kamieniec Ząbkowicki, Powiat Ząbkowicki.

Lokalizacja                            Połączenia transportowe:

droga dojazdowa do terenu: bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 382, asfaltowo- betonowej, szer. w liniach rozgraniczających min- max 12-40 m, z drugiej strony działki graniczą z drogą o szer. ok. 5m biegnącą na tym odcinku wzdłuż torów kolejowych do stacji PKP Paczków: trasa Kamieniec- Opole.

Autostrada/ droga krajowa nr 46 w odległości ok. 2,5 km.

Najbliższe lotnisko międzynarodowe: Wrocław 85 km.

                                               Najbliższe miasto wojewódzkie: Wrocław 85 km., Opole – 85 km.

                                                                                                             

Powierzchnia                          Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) 0,8215ha.

nieruchomości

 

Właściciel                               Gmina Kamieniec Ząbkowicki.

 

Status prawny                        Własność.

 

Przeznaczenie                         Teren zabudowy usługowej komercyjnej- projektowane.

w miejscowym                        Funkcje dopuszczalne:

planie                                      a)zabudowa mieszkaniowa

zagospodarowania b)obiekty produkcyjne i obsługi komunikacji na obszarze nie

 przestrzennego      przekraczającym 40 % pow. terenu i nie powodujące konfliktu            

                                               sąsiedztwa, zieleń urządzona.

               

Uzbrojenie terenu

Energia elektryczna Brak przyłącza.

Odległość przyłącza od granicy terenu:  ok. 100.

Napięcie: 20 kV.                                    

Dostępna moc: w zależności od zapotrzebowania mocy, budowa stacji transformatorowej od istniejącej linii.

 

Woda Brak przyłącza.

Odległość przyłącza od granicy terenu:  2 km – wodociąg wiejski w Chałupkach

 

Gaz Na terenie gminy nie ma gazociągu. Gaz ziemny w Paczkowie ( woj. Opolskie).

Odległość przyłącza od granicy działki: Paczków około 1500 m.

 

Kanalizacja Brak przyłącza.

Możliwość budowy lokalnych oczyszczalni ścieków.

                                              

Telefony Odległość przyłącza od granicy terenu: 300 m.

Liczba dostępnych linii analogowych: możliwość podłączenia, dane zmienne(dot. liczby linii analogowych).

Liczba dostępnych linii ISDN: możliwość podłączenia, dane zmienne (dot. liczby linii ISDN).

 

Osoba do kontaktu               

Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami,

Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim,

tel. 0748162016, e-mail: podgorna@kamzab.pl

 

 

 

 

««« powrót
 

Kamieniec Ząbkowicki      IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska