Oferty inwestycyjne

URZĄD

 
data publikacji:  30-06-2009 | 07:34
data ostatniej modyfikacji:  30-06-2009 | 07:34
Oferta inwestycyjna nr 5

Oferta inwestycyjna nr 5

 

                                               Pomianów Górny- nieruchomość zabudowana –działka nr 24, Gmina Kamieniec Ząbkowicki, Powiat Ząbkowicki

Lokalizacja                           Połączenia transportowe, droga dojazdowa do terenu- przy drodze wojewódzkiej nr 382, asfaltowo- betonowej, szer. w liniach rozgraniczających min- max 12-40 m, autostrada/ droga krajowa nr 46 w odległości ok. 4,5 km,

Najbliższe lotnisko międzynarodowe-Wrocław 82 km.

                                               Najbliższe miasto wojewódzkie- Wrocław 82 km., Opole – 87km

                                              

                                                                                             

Powierzchnia                        Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)[ha] 0,1740ha

nieruchomości

 

Właściciel                             Gmina Kamieniec Ząbkowicki

 

Status prawny                       Własność

 

 

Przeznaczenie                      Teren zabudowy usługowej komercyjnej – projektowane.

w miejscowym                      Funkcje dopuszczalne:

planie                                     a)zabudowa mieszkaniowa

zagospodarowania               b)obiekty produkcyjne i obsługi komunikacji na obszarze nie

przestrzennego    przekraczającym 40 % pow. terenu i nie powodujące konfliktu sąsiedztwa                                      c) zieleń urządzona.

               

Uzbrojenie terenu

 

Energia elektryczna            Brak przyłącza

Odległość przyłącza od granicy terenu  

Ok. 50 m

 

 

Woda Brak przyłącza

Odległość przyłącza od granicy terenu - 50 m

Dostępna objętość – 1000 m3/24h

 

Gaz Na terenie gminy nie ma gazociągu.

                                              

Kanalizacja Brak przyłącza

Możliwość budowy lokalnych oczyszczalni ścieków,

                                                

Telefony Odległość przyłącza od granicy terenu  - 50 m

Liczba dostępnych linii analogowych- możliwość podłączenia – liczba dostępnych linii – dane zmienne

Liczba dostępnych linii ISDN- możliwość podłączenia – liczba dostępnych linii – dane zmienne

 

Osoba do kontaktu             

Kierownik. Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami,

Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim,

tel. 0748162016 , e-mail: podgorna@kamzab.pl

 

 

 

 

 

««« powrót
 

Kamieniec Ząbkowicki      IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska