Wybory

URZĄD

 
data publikacji:  20-04-2015 | 12:10
data ostatniej modyfikacji:  20-04-2015 | 12:10
Zarządzenie Nr 122/2015 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wszczęcia procedury uzupełnienia składów obwodowyc

Zarządzenie Nr 122/2015

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 17 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie wszczęcia procedury uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), § 9 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345) zarządza się, co następuje:

§ 1

 Wszczyna się procedurę uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych

w wyborach  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień

10 maja 2015 roku :

 

1)                              1 członka do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr  1 w Kamieńcu Ząbkowickim;

2)                              1 członka do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr  2 w Kamieńcu Ząbkowickim;

3)                              1 członka do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr  3 w  Ożarach;

4)                              1 członka do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr  4  w Topoli;

5)                              1 członka do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr  5 w Mrokociniu;

6)                              1 członka do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr  6 w Doboszowicach;

7)                              1 członka do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr  7 w Starczowie;

8)                              1 członka do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr  8 w Kamieńcu Ząbkowickim;

9)                              1 członka do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr  9 w Kamieńcu Ząbkowickim;

10)                          1 członka do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Byczeniu;

 

                                                       § 2

            Upoważnia się Kazimierę Krakowiak kierownika referatu organizacyjnego i spraw obywatelskich  Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim do wytypowania w terminie do 20 kwietnia 2015 r. osób ujętych w stałym rejestrze wyborców Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz zebranie od tych osób pisemnych oświadczeń o wyrażeniu zgody na powołanie w skład  obwodowej komisji wyborczej.

 

 

§ 3

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     Wójt Gminy

(-) Marcin Czerniec        

««« powrót
 

Kamieniec Ząbkowicki      IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska