Wybory

URZĄD

 
data publikacji:  15-09-2015 | 09:14
data ostatniej modyfikacji:  15-09-2015 | 09:14
POSTANOWIENIE Nr 21/15 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 14 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Kamieńcu Ząbko

POSTANOWIENIE Nr 21/15

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu

z dnia 14 września 2015 r.

 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Kamieńcu Ząbkowickim

 

Na podstawie art. 167 §1 pkt 3 i art. 178 §1-3, 8 i 10 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) w związku z Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  (M.P. poz. 783), po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków terytorialnych komisji wyborczych
w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, zarządzonych
na dzień 8 listopada 2015 r.,
Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu postanawia:

§ 1.

Powołać Gminną Komisję Wyborczą w Kamieńcu Ząbkowickim w składzie określonym
w załączniku do niniejszego postanowienia.

§ 2.

Upoważnić Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki do zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Kamieńcu Zabkowickim.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy

w Wałbrzychu

 

 

 /-/ Maciej Ejsmont


 

Załącznik 1

do Postanowienia Nr  21/15

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu

z dnia 14 września 2015 r.

 

Gminna Komisja Wyborcza w Kamieńcu Ząbkowickim

 

skład komisji:

1. Agnieszka Elżbieta Rogowska-Koprzak, zam. Kamieniec Ząbkowicki

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Wyborców Praworządni dla Gminy Kamieniec Ząbkowicki

2. Zbigniew Andrzej Harasymowicz, zam. Kamieniec Ząbkowicki

    zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy Wyborców Marka Waszczuka

3. Danuta Janina Plejewska, zam. Kamieniec Ząbkowicki

zgłoszenia dokonał: uzupełnienie składu

4. Renata Jadwiga Jurasz, zam. Suszki

zgłoszenia dokonał: uzupełnienie składu

5. Elżbieta Szymków, zam. Kamieniec Ząbkowicki

zgłoszenia dokonał: uzupełnienie składu

6. Lidia Justyna Jagoda, zam. Sosnowa

zgłoszenia dokonał: uzupełnienie składu

7. Jadwiga Grażyna Kopacz, zam. Pomianów Górny

    zgłoszenia dokonał: uzupełnienie składu

 

 

««« powrót
 

Kamieniec Ząbkowicki      IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska