Wybory

URZĄD

 
data publikacji:  19-10-2010 | 08:30
data ostatniej modyfikacji:  12-11-2015 | 08:52
dyżury związane z przyjmowaniem zgłoszeń i rejestracją list kandydatów na Radnych do Rady Gminy i Wójta

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM w składzie :   więcej »»»

Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu o terminie i miejscu losowania składów terytorialnych komisji wyborczych

Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu o terminie i miejscu losowania składów terytorialnych komisji wyborczych   więcej »»»

Zarządzenie nr 316 /2014 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 5 września 2014 r.

w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów , sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku   więcej »»»

OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 4 września 2014r   więcej »»»

Komunikat - mieszkańcy

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 27 sierpnia 2014r.   więcej »»»

Komunikat - komitety

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 27 sierpnia 2014 r.o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych   więcej »»»

Ogłoszenie

Składy obwodowych komisji wyborczych   więcej »»»

Zarządzenie Nr 138/2014 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 5 maja 2014 rok w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 138/2014 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.   więcej »»»

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek o wydanie zaświadczenia   więcej »»»

Komunikaty

Komunikat o dyżurach RKW Obwieszczenie o podziale na obwody Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu   więcej »»»

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej   więcej »»»

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dziennik Ustaw z dnia 24 lutego 2014 r. poz. 231)   więcej »»»

Zarządzenie nr 81 /2014 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne...

Zarządzenie nr 81 /2014 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się przed wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 roku.   więcej »»»

Wybory do Parlemantu Europejskiego w 2014 roku

Informacja dla osób niepełnosprawnych   więcej »»»

Obwieszczenie OKW

Obwieszczenie OKW o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 2 Obwieszczenie OKW o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 5   więcej »»»

Zarządzenie Nr 184/2011 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 26 września 2011 roku

w sprawie: ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.   więcej »»»

Zarządzenie Nr 185/2011 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 26 września 2011 roku

w sprawie: powołania koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku   więcej »»»

Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości składy obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku   więcej »»»

Wybory 2011 - informacje dla niepełnosprawnych

Wybory 2011 - informacje dla niepełnosprawnych wyborców Głosowanie korespondencyjne i nakładki na karty wyborcze w alfabecie Braille'a - to nowe udogodnienia, mające pomóc osobom niepełnosprawnym oddanie głosu w jesiennych wyborach - 9 października. Po raz pierwszy w wyborach do Sejmu i Senatu będzie też można głosować przez pełnomocnika.   więcej »»»

INFORMACJA o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządz

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r., informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.). Wyborcy niepełnosprawni biorą udział w wyborach do Sejmu i do Senatu na takich samych zasadach jak pozostali wyborcy, jednakże przysługują im poniższe uprawnienia.   więcej »»»

WARUNKI UDZIAŁU W GŁOSOWANIU Wybory do Sejmu i Senatu RP – 9 października 2011 r.

Spis wyborców W dniach od 19 września do 7 października br. w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki będzie możliwość wglądu do spisu wyborców Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Spis wyborców udostępniony będzie zainteresowanym osobom w pok. 3 Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki w godzinach pracy Urzędu.   więcej »»»

Informacja o wynikach głosowania na Wójta

Informacja o wynikach głosowania na Wójta   więcej »»»

Wyniki Wyborów

Wyniki Wyborów   więcej »»»

Składy obwodowych komisji wyborczych

Składy obwodowych komisji wyborczych powołanych na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku   więcej »»»

OBWIESZCZENIE o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.   więcej »»»

 
1 | 2 | 3 | 4
 

Kamieniec Ząbkowicki      IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska